Play Copy
عَلَّمَہُ الۡبَیَانَ ﴿۴﴾

4. اُسی نے اِسے بیان سکھایاo

4. He alone taught him the art of expression and communication.

4. AAallamahu albayana

4. Han har lært ham veltalenhet (lært det sanne Sendebudet ﷺ veltalenhet om alt som var, og alt som vil skje, fra begynnelsen til slutten)*!

* Koranfortolkerne har tolket ordet bayān som vitenen om mā kāna wa mā yakōno («alt som var, og alt som vil skje, fra begynnelsen til slutten»). Se: Baghawi, Khāzin, al-Jomal, Mazhari, al-Lobāb, Zād-al-masīr, as Sāwi, as-Sirāj-ol-monīr og majma‛-al bayān.

4. उसी ने इसे बयान सिखाया।

৪. তিনিই তাঁকে (অর্থাৎ সত্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামকে) শিখিয়েছেন যোগাযোগের কৌশল ও বিবৃতির প্রকাশ।** **মুফাস্সীরিনে কেরাম ‘বায়ান’-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন পূর্বাপর সকল জ্ঞানের বর্ণনা। উদ্ধৃতির জন্যে দেখুন - তাফসীরে বাগাভী, খাযিন, জুমাল, আল-মাযহারী, আল-লুবাব, যাদুল-মুয়াস্সার, সাভী, আস-সীরাজুল মুনীর, এবং মাজমাউল বায়ান।

(الرَّحْمٰن، 55 : 4)